Exodraft Group leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft Energy leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft climate designer, installerer og servicerer større energitekniske anlæg til fjernvarmen og industrien.

EXODRAFT ENERGY

Hedtvandsanlæg til integrering i varmesystemer

Et hedtvandsanlæg er en type af varmeforsyning, der ved trykholdt vand kan opnå fremløbstemperaturer over 110°C hvilket er grænsen for traditionelle varmtvandsanlæg. Hos Exodraft Energy er vi eksperter i hedtvandsanlæg og ønsker at være din foretrukne optimeringspartner inden for energi- og varmeløsninger

Hedtvandsanlæg integreres i dit varmesystem med den optimale forsyningsløsning.

Forsyningsmuligheder til et hedtvandsanlæg?

  1. Kan forsynes med et traditionelt fyret kedelanlæg, eller et el-baseret kedelanlæg
  2. Alternativt kan der skræddersyes et hedtvandsanlæg med varmegenvinding som forsyningskilde, hvis man har en tilstrækkelig overskudsvarme kilde.
  3. Vi finder i samarbejde med dig den løsning, som optimerer din energi mest muligt

Integration og installering

  1. Anlægget kan integreres i det nuværende varmesystem for at fungere som den primære varmekilde
  2. Et uafhængigt hedtvandsanlæg kan integreres separat fra det eksisterende varmesystem, hvis der f.eks. er behov for at opvarme en separat process
  3. Få den optimale løsning med den rette rådgivning

Kedelstørrelse og forsyningsmetode afhænger af flere faktorer

  1. Størrelsen på anlægget
  2. Tilgængelighed af energikilde
  3. Miljømæssige hensyn
  4. Økonomiske faktorer

Industri og proces

Et hedtvandsanlæg kan være den mest optimale varmeløsning til netop jeres process.

Et hedtvandsanlæg anvendes, hvor der er behov for temperaturer, der overstiger 110°C, som er grænsen for et traditionelt varmtvandsanlæg. Hedtvandsanlæggets simple opbygning gør det ofte til en mere simpel løsning end eksempelvis et dampanlæg.

Den rette størrelse og type af hedtvandsanlæg  kan variere efter størrelse på anlægget, tilgængelighed af energikilde, økonomiske faktorer og miljømæssige hensyn. Derfor er det vigtigt at få den rette rådgivning tidligt i processen.

Hos Exodraft Energy ønsker vi ikke blot at levere og integrere dit hedtvandsanlæg – vi ønsker også at være din foretrukne optimeringspartner, som bygger broen til en CO2-neutral fremtid. Derfor gør vi en dyd ud af at finde den helt rette løsning for dig med udgangspunkt i dine specifikke behov.

For at sikre at dit hedtvandsanlæg integreres på den mest optimale måde og fungerer sikkert og trygt, går vi altid ind til opgaven med et professionelt og innovativt mindset. Vores eksperter rådgiver og vedligeholder anlægget, når problemer måtte opstå, og derfor er du sikker på, at dit anlæg altid fungerer optimalt.     


Forskellige brændselsmetoder

Biomasse

Fyring med organisk biomassemateriale

Affalds-forbrænding

Fyring med varme fra affald

Gas

Fyring med gasser som naturgas, biogas og røggas

Olie

Fyringsmetode til mindre anlæg

Sol- og vindenergi

Fyring med vedvarende energikilder 

Exodraft energy

Hos Exodraft er intet
energiprojekt for stort