Exodraft Group leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft Energy leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft climate designer, installerer og servicerer større energitekniske anlæg til fjernvarmen og industrien.

EXODRAFT ENERGY

Boosterstationer til fjernvarme

Hos Exodraft energy har vi igennem mange år produceret komplette plug and play boosterstationer til fjernvarmen.

BOOSTERSTATIONER der passer til jeres behov

Boosterstationer med fokus på optimal drift

Udover at levere kvalitetsløsninger, som opfylder alle dine behov, har vi i Exodraft energy en ambition om at bygge broen til en CO2-neutral fremtid med grønnere energi
for alle.

Et af værktøjerne til at opnå dette er voresat levere top optimerede boosterstationer der passer til netop jeres behov.

En booster station kan både være med til at sikre en stabil drift af jeres fjernvarmesystem, og samtidig være en afgørende faktor i den grønne omstilling, da det åbner dørene for udbredningen af fjernvarmen i eksisterende gasområder, og da det ofte vil afsætte et mindre CO2 aftryk end at ombygge/udbygge eksisterende installationer.

Hvad er en boosterstation, og
hvad bruges en boosterstation til?

Hvad er en boosterstation?

  • Betegnelsen for en fjernvarme-pumpestation, der øger trykket på fjernvarmevandet for at transportere vandet over større afstande
  • Har til opgave at levere ekstra pumpekraft til et fjernvarmenetværk
  • Består typisk af en eller flere pumper, varmevekslere, måle- og reguleringssystemer og sikkerhedsudstyr

Hvad bruges en boosterstation til?

  • Hvis der er en betydelig afstand mellem fjernvarmenetværket og modtagerne, kan boosterstationen sikre, at der er tilstrækkelig tryk til at forsyne den fjerneste forbruger
  • Etablering af forsyning til et nyt område som skal tilkobles det eksisterende fjernvarmenet
  • Kan også være kobling af større industri kunder i et eksisterende fjernvarmenet

Hvorfor vælge en boosterstation fra os?

  • Hos Exodraft energy er vi totalleverandører af boosterstationer til fjernvarme
  • Vi står for både design, konstruktion og montage af hele anlægget
  • Der kan være mange vigtige faktorer forbundet ved konstruktion og design af en boosterstation. Kontakt os derfor gerne tidligt i projekteringsfasen

Exodraft energy

Hos Exodraft er intet
energiprojekt for stort