Exodraft Group leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft Energy leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft climate designer, installerer og servicerer større energitekniske anlæg til fjernvarmen og industrien.

EXODRAFT ENERGY

NH3 varmepumper

Hos Exodraft Energy designer og leverer vi varmepumper, som anvender ammoniak (NH3) som kølemiddel. Vi ønsker at være din optimeringspartner og bidrage til en grønnere fremtid

Effektivitet

NH3 skaber en effektiv varmeoverførsel med høje temperaturer

NH3 varmepumper benytter det naturlige stof ammoniak i kredsløbet, hvor der overføres varmeenergi fra en kilde til selve varmesystemet. Varmepumper, som anvender ammoniak som kølemiddel, er meget energieffektive, da stoffet har gode termodynamiske egenskaber, som muliggør høje temperaturer og en effektiv varmeoverførsel. Ammoniak har også den fordel, at det er stabilt og ikke brandbart, hvilket skaber god sikkerhed i driften.
For at få det optimale ud af varmepumpen kræver det korrekt installering og rådgivning. Kontakt os derfor gerne tidligst muligt i processen for at få den mest optimale løsning for dig.

Miljø og klima

Ved anvendelse af NH3 opnår du en varmepumpeløsning, som ikke påvirker drivhuseffekten

Anvendelsen af ammoniak som kølemiddel har den store fordel, at det ikke påvirker drivhuseffekten, da det har et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 0. Ammoniak er derfor et middel, som ikke er lige så belastende for klimaet som andre og mere traditionelle kølemidler. Ammoniak påvirker dog stadig miljøet ved udvidelse af syntetiske stoffer men i en lavere grad end traditionelle kølemidler.

For at få en klimavenlig varmepumpeløsning er det vigtigt, at du får den rette rådgivning, da en varmepumpe kan opbygges på mange forskellige måder. Vi tilbyder den bedste rådgivning i rejsen mod en grønnere fremtid.

Exodraft energy

Hos Exodraft er intet
energiprojekt for stort