Exodraft Group leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft Energy leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft climate designer, installerer og servicerer større energitekniske anlæg til fjernvarmen og industrien.

EXODRAFT ENERGY

Energioptimerede varmepumper

Hos Exodraft Energy er vi markedsledende inden for varmepumper og hybridvarmepumper. Vi ønsker at være din foretrukne optimeringspartner inden for varmegenvinding og energiproduktion via varmepumper.

Industri og proces

Varmepumper genvinder din overskydende varme til energiproduktion på ny

Formålet med at anvende en varmepumpe er at opnå en energieffektiv opvarmningsløsning. Varmepumper fungerer ved at udnytte termodynamiske principper til at overføre varmeenergi fra et område med lave temperaturer til et område med højere temperaturer.

Varmepumpen anvender en kølevandscyklus til at trække varmeenergi ud fra en varmekilde, som derefter afgives til varmesystemet. Dette gør det muligt at genanvende den overskydende varme, der bliver produceret i andre dele af anlægget.

Vi benytter kun miljøneutrale kølemidler – primært ammoniak, kuldioxid, kulbrinter eller vand. Kontakt vores rådgivere for at få den løsning, som passer bedst til netop dine behov.

Service og vedligeholdelse

Vi leverer varmepumper, som er tilpasset dine individuelle behov

Hos Exodraft Energy tilbyder vi varmepumpeanlæg af enhver type – heriblandt pladsbyggede anlæg, der er tilpasset efter dine individuelle behov, eller fabriksbyggede pumper, som er fuldt afprøvede inden selve leveringen. Med muligheden for at opnå temperaturer på 130 °C kan varmepumper benyttes af mange virksomheder, som kan mindske dit behov for brug af kedler og fossilt brændsel. Kun fantasien sætter grænser for anvendelsen af varmepumper.

Vores rådgivere har et stort erfaringsgrundlag med projektering af varmepumper. Derfor ønsker vi at være din foretrukne optimeringspartner inden for innovativ termodynamik. Kontakt os for at få den optimale løsning for dig.

Exodraft Energy tilbyder tre hovedtyper af varmepumper

Absorption

  1. Drives af varme, f.eks. vand over 100°C, eller i form af 400°C udstødningsgas fra en gasmotor
  2. Benytter ofte en biomassekedel som brændsel med træpiller
  3. Anvendes specielt inden for fjernvarmeindustrien i forbindelse med varmegenvinding fra kedelanlæg og motoranlæg eller i forbindelse med solvarmeanlæg

Kompression

  1. Drives af elektricitet fra elnettet og fungerer på principperne fra køleanlæg ved hjælp af specifikke komponenter og teknologi
  2. Disse varmepumper kan opnå anvendelsestemperaturer mellem 65°C og 85°C
  3. Drives ofte på ammoniak (NH3) på grund af hensyn til miljøet
  4. Opbygges omkring en stempel- eller skruekompressor

Hybrid

  1. Drives af kompressions- og absorptionsprocesserne i anlægget op til 110°C
  2. Anvender et to-komponentkølemiddel, som består af vand og ammoniak NH3
  3. Opbygges omkring en stempel- eller skruekompressor

Eksempler på anvendelse af varmepumper

Fjernvarme

Udnyttelse af overskudsvarme til produktion af fjernvarme

Procesvarme i industrien

Energikilde i industrier, hvor der er store energibehov

Klimaanlæg i bygninger

Opvarmning og nedkøling af bygninger hele året rundt

Boligopvarmning

Effektiv erstatning for traditionelle opvarmningsmetoder

Opvarmning af swimmingpools

Udnyttelse af energi i omkringliggende jord og luft til opvarmning

Industrielle køle- og fryseanlæg

Energieffektiv temperaturstyring i køle- og fryseanlæg

Offentlige bygninger

Kan installeres på skoler, hospitaler og andre faciliteter

Energiopbevaring

Oplagring af overskudsenergi fra andre energikilder

Supermarkeder og detailhandel

Anvendes i klima- og køleanlæg, som bidrager til energieffektiv drift

Solvarmeanlæg

Kan forstærke og lagre den solenergi, der indfanges

Exodraft energy

Hos Exodraft er intet
energiprojekt for stort