Exodraft Group leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft Energy leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft climate designer, installerer og servicerer større energitekniske anlæg til fjernvarmen og industrien.

EXODRAFT ENERGY

Hedtolieanlæg og udstyr

Vi er eksperter i hedtolieanlæg og varmeenergi ved høje temperaturer. Exodraft Energy designer, konstruerer og leverer nøglefærdige anlæg, som er klar til brug

Driftsoptimering

Hedtolieanlæg specielt designet til dine behov og nuværende systemer

Hedtolieanlæg producerer energi, som er særligt velegnet til processer, hvor der stilles krav til høje temperaturer og nøjagtig temperaturstyring. Det er vigtigt, at du får et anlæg, som passer nøjagtigt til dine behov, og som passer ind i dine nuværende systemer. Vi sikrer os altid, at du får et anlæg, som lever op til netop dine kriterier. 

Hos Exodraft Energy designer, konstruerer og leverer vi ikke blot en kedel til opvarmning men et samlet anlæg, som integreres. Derfor er det vigtigt, at du får den rette rådgivning med udgangspunkt i dine nuværende systemer.  

Integrationen af et hedtolieanlæg er en omfattende proces, da der er tale om et nøglefærdigt anlæg og ikke blot en kedel. Det er derfor afgørende, at du får den rette rådgivning til selve integrationen af anlægget, som lever op til dine behov med de rette komponenter. Selvom anlægget er forholdsvist simpelt i selve driften, stilles der stadig store krav til vedligeholdelse, for at det kan fungere optimalt. 

Med Exodraft Energy som optimeringspartner får du mere end blot en leverandør, da vi tilbyder service og vedligeholdelse af anlægget, som sikrer den optimale drift og sikkerhed.

Produktionsproces

Hedtolieanlæg til proces

Hedtolieanlæg er særdeles velegnede til virksomheder inden for procesindustrien. Evnen til at generere høje temperaturer gør anlægget velegnet til processer, som både kræver høje temperaturer og præcis kontrol over den genererede varme. Et anlæg, som er specielt designet til netop din proces, er derfor altafgørende for at optimere din produktionsproces.

Hedtoliekedler kan opvarmes via forskellige metoder som f.eks. Elektricitet, gas og olie. Vi finder i samarbejde med dig den fyringsmetode, som optimerer din energi mest muligt.  

Energiproduktion ved opvarmning af olie til høje temperaturer, som giver dig kontrol over dine varmeprocesser

Drift og proces

  1. Termisk olie opvarmes til høje temperaturer og opbevares i en isoleret tank
  2. Den opvarmede olie cirkulerer gennem et kredsløb 
  3. Velegnet til opvarmning af processer der kræver meget høje driftstemperaturer, og kræver ikke samme eftersyn og godkendelse til sammenligning med et dampanlæg.

Fordele ved et hedtolieanlæg

  1. Opnår høje temperaturer, velegnet til applikationer, som kræver præcis varmekontrol
  2. Simpel opbygning med lav risiko for skader grundet minimal grad af fordampning
  3. Lettere integration i nuværende systemer og rørledninger  

Service og rådgivning

  1. Anlægget kræver løbende service og vedligeholdelse for at sikre en optimal og sikker drift
  2. Den rette rådgivning er altafgørende for, at anlægget passer ind i dine nuværende systemer 
  3. Løbende vedligeholdelse sikrer, at anlægget altid lever op til den gældende lovgivning

Exodraft energy

Hos Exodraft er intet
energiprojekt for stort