Exodraft Group leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft Energy leverer løsninger der sikrer private husholdninger og virksomheder renere og bedre afbrænding med vores røgsugere,

Exodraft climate designer, installerer og servicerer større energitekniske anlæg til fjernvarmen og industrien.

EXODRAFT ENERGY

Udnyt dine svideovne til varmegenvinding

Lad os optimere dine svideovne – og genvind op til 50-60% af energien

SKRÆDDERSYEDE SVIDEOVNE

Vi leverer og servicerer svideovne til dit slagteri

Hos Exodraft Energy har vi mange års erfaring med at levere og servicere diverse slagteriovne som f.eks. svideovne. Vores svideovne er altid skræddersyede til dine specifikke behov og lever op til alle gældende retningslinjer og love.

Vores svideovne er kendetegnet ved en høj grad af automatisering, og vi leverer dem med tilhørende operatørpaneler, hvis du ønsker det. Dette sikrer, at de er nemme at betjene.

Bliv klogere på vores svideovne

Hvad bruges svideovne til?

 1. Anvendes til høj og dyb svidningsgrad af grisekroppe efter skoldeprocessen og hårstødningen
 2. Udføres i modeller med slagtehastighed på op til 400 grise pr. time
 3. Svidningen udføres med en slagtekrop ad gangen
 4. Fås i tre størrelser i hhv. SO, SVIN og SVIN/SO

Hvordan virker vores svideovne?

 1. De består af en svideovnsbrænder placeret i bunden af ovnen og to ovnhalvparter på hjul
 2. Svideovnsbrænderne fås som både gasoliefyrede, naturgasfyrede eller LPG-gasfyrede
 3. Gasbrændermodellen type RCU-G udføres med elektronisk styring og er dimensioneret til anvendelse med højt slagtetal
 4. Oliebrændermodellen type RC250F fås i hhv. 2-trins og modulerende udførelse
 5. Ovnhalvparterne udføres med indbygget ildfast foring af keramisk fibermateriale og ildfaste sten (kan modstå temperaturer på op til 1500 C og andre påvirkninger i ovnen)

Kan man genvinde energien fra svideovnen?

 1. Med vores løsninger er det muligt at genvinde energien fra dine svideovne
 2. Vi tilbyder varmegenvindingsanlæg, så du kan genvinde op til 50-60% af energien
 3. Gasbrændermodellen type RCU-G fås i energieffektiv modulerende udførelse med high/low flamme og temperaturstyring i ovn

VARMEGENVINDING SVIDEOVNE

Udnyt varmen fra svideovnen til effektiv varmegenvinding

Vi rådgiver dig i, hvordan du bedst muligt kan udnytte den massive varme fra din svideovn med et varmegenvindingsanlæg.

Ved at koble varmegenvindingsanlægget til f.eks. et centralvarmesystem og/eller et varmt brugsvandsystem kan du genvinde op til 50-60% af energien.

På den måde kan du altså bruge den genvundne energi til bl.a. opvarmning af brugsvand og til opvarmning af lokaler.

Genvind energi, og skab bæredygtighed med vores slagteriovne og varmegenvindingsanlæg

Gør dit slagteri mere effektivt og miljøvenligt med en slagteriovn fra Exodraft Energy. Vores slagteriovne og energigenvindingsanlæg tilbyder en bred vifte af muligheder. Fra svideovne til flamberingsovne og kombinerede hårstødere – vores ovne er skabt til forskellige processer i kødforarbejdning.

Derudover sikrer vores energigenvindingsanlæg, at du kan genvinde op til 60% af energien fra svideprocessen, som kan integreres med dit eksisterende varmesystem. Udnyt potentialet i dine slagteriovne, og reducer dit energiforbrug med vores innovative løsninger.

exodraft energy

Hos Exodraft er intet
energiprojekt for stort